Ръководство

Директор: Г-жа Даниела Фелонова

Тел. 0590 / 5 20 18   GSM: 0879 12 13 16 приемен ден - вторник от 10.00 часа до 12.00 часа

 

Заместник-директор: Г-жа Диляна Петкова

Тел. 0590/5 20 13

 

Заместник-директор: Г-жа Калина Овагемова

Тел. 0590/5 20 13