СУ Никола Йонков Вапцаров - Царево

 

 

 

СУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Царево

 

Иновативно училище

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

                       ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 ,,КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО      РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

 

 

 

 

 

Актуални новини
Прием в Първи клас
Научи повече
Прием в Първи клас