Стипендии

Прикачени документи

Съобщение стипендии 1 срок учебна 2022/2023 година
Критерии стипендии 1 срок учебна 2022/2023 година
Заповед Критерии стипендии 1 срок учебна 2022/2023 год.
Съобщение стипендии 2 срок учебна 2021/2022 година
Заявление стипендия - отличен успех
Заявление за стипендия - постановление № 328 на МС 21.12.2017 г. чл.4 ал.1 т.3
Заявление стипендия - социална
Декларация нотариус /за безработен родител/ - за социална стипендия
Декларация банкова сметка 2 срок
Заповед Критерии стипендии 2 срок учебна 2021/2022 год.
Заповед Комисия стипендии 2 срок учебна 2021/2022 г.
Съобщение стипендии 1 срок учебна 2021/2022 година
Критерии стипендии 1 срок учебна 2021/2022 година
Заповед Критерии стипендии 1 срок учебна 2021/2022 год.
Заповед Комисия стипендии 1 срок учебна 2021/2022 г.
Заявление за стипендия - постановление № 328 на МС 21.12.2017 г. чл.4 ал.1 т.3
Заявление стипендия - социална + декларация нотариус /за безработен родител/
Заявление стипендия - с един родител
Заявление стипендия - отличен успех