Стипендии

Прикачени документи

Критерии стипендии 2 срок учебна 2023/2024 година
Съобщение стипендии 2 срок учебна 2023/2024 година
Заповед Критерии стипендии 2 срок учебна 2023/2024 год.
Критерии стипендии 1 срок учебна 2023/2024 година
СЪОБЩЕНИЕ за учениците, желаещи да получават стипендия през I срок на уч. 2023/2024 г.
Заповед Критерии стипендии 1 срок учебна 2023/2024 год.
Заповед Комисия стипендии 1 срок учебна 2023/2024 г.
Съобщение стипендии 2 срок учебна 2022/2023 година
Критерии стипендии 2 срок учебна 2022/2023 година
Заповед Критерии стипендии 2 срок учебна 2022/2023 год.
Декларация банкова сметка 2 срок
Декларация нотариус /за безработен родител/ - за социална стипендия
Заявление стипендия - социална
Заявление за стипендия - постановление № 328 на МС 21.12.2017 г. чл.4 ал.1 т.3
Заявление стипендия - отличен успех
Заповед Комисия стипендии 2 срок учебна 2022/2023 г.
Съобщение стипендии 1 срок учебна 2022/2023 година
Критерии стипендии 1 срок учебна 2022/2023 година
Заповед Критерии стипендии 1 срок учебна 2022/2023 год.
Заявление стипендия - отличен успех
Заявление за стипендия - постановление № 328 на МС 21.12.2017 г. чл.4 ал.1 т.3
Заявление стипендия - социална
Декларация нотариус /за безработен родител/ - за социална стипендия
Декларация банкова сметка 2 срок