Стратегии, Мерки

Прикачени документи

Мерки за преодоляване на проблемното поведение и повишаване на резултатите от обучението на учениците
ПЛАН за действие към Стратегията за развитието на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Царево за периода 2023-2024 г.
С Т Р А Т Е Г И Я З А Р А З В И Т И Е НА СУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО 2023/2028 г.
Стратегия за управление на риска 2023-2024 г.
Етичен кодекс на училищната общност 2023/2024 г.
МЕРКИ ЗА УСПЕШНО ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 7 клас, 10 клас, 12 клас
МЕРКИ За подобряване на резултатите по математика на НВО на учениците от 7 и 10 клас
Мерки за подобряване качеството и повишаване на резултатите от НВО по Български език и литература и Математика – 4. КЛАС
Етичен кодекс на училищната общност 2022/2023 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието 2022/2023 г.
Стратегия за управление на риска 2022-2024 г.
Ниво на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на съвременни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати по Информационни технологии и компютърно моделиране
РИСК – РЕГИСТЪР на СУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ’’- гр.ЦАРЕВО
Заповед събиране на средства и търговска дейност 2020/2021
ПЛАН ЗА ИЗПИРАНЕ НА СРЕДСТВА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ИЗПИРАНЕ НА СРЕДСТВА