Седмично разписание

Прикачени документи

Седмично разписание 8 - 12 клас/гимназиален етап - 2 срок учебна 2021/2022 г.
Седмично разписание 5 - 7 клас / прогимназиален етап - 2 срок учебна 2021/2022 г.
Седмично разписание 2 - 4 клас / начален етап - 2 срок учебна 2021/2022 год.
Седмично разписание 1 клас / начален етап - 2 срок учебна 2021/2022 год.
Промяна седмичното разписание за 2 а, 3 в и 4 б клас за 16.11. и 18.11.2021 год.
Промяна седмичното разписание прогимназиален и гимназиален етап от 10.11.2021 год. до 12.11.2021 год.
Промяна седмичното разписание гимназиален етап от 08.11.2021 год. до 09.11.2021 год.
Промяна седмичното разписание на 02.11.2021 год.
Промяна седмичното разписание от 25.10.2021 год. до 26.10.2021 год.
Промяна седмичното разписание на 22.10.2021 год.
Седмично разписание 8 - 12 клас/гимназиален етап - 1 срок учебна 2021/2022 г.
Седмично разписание 5 - 7 клас / прогимназиален етап - 1 срок учебна 2021/2022 г.
Седмично разписание 2 - 4 клас / начален етап - 1 срок учебна 2021/2022 год.
Седмично разписание 1 клас / начален етап - 1 срок учебна 2021/2022 год.