Седмично разписание

Прикачени документи

Седмично разписание 8 - 12 клас/гимназиален етап - 2 срок учебна 2023/2024 г.
Седмично разписание 5 - 7 клас / прогимназиален етап - 2 срок учебна 2023/2024 г.
Седмично разписание 1 - 4 клас / начален етап - 2 срок учебна 2023/2024 год.
Седмично разписание 8 - 12 клас/гимназиален етап - 1 срок учебна 2023/2024 г.
Седмично разписание 5 - 7 клас / прогимназиален етап - 1 срок учебна 2023/2024 г.
Седмично разписание 1 - 4 клас / начален етап - 1 срок учебна 2023/2024 год.
Заповед намалени часове 18.05. и 22.05.2023 год.
Временно седмично разписание 2 срок гимназиален етап от 06.02.2023 год.
Седмично разписание 5 - 7 клас / прогимназиален етап - 2 срок учебна 2022/2023 г.
Седмично разписание 8 - 12 клас/гимназиален етап - 2 срок учебна 2022/2023 г.
Седмично разписание 1 - 4 клас / начален етап - 2 срок учебна 2022/2023 год.
Седмично разписание 1 - 4 клас / начален етап - 1 срок учебна 2022/2023 год.
Седмично разписание 8 - 12 клас/гимназиален етап - 1 срок учебна 2022/2023 г.
Седмично разписание 5 - 7 клас / прогимназиален етап - 1 срок учебна 2022/2023 г.