Планове

Прикачени документи

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 г.
ПЛАН – ГРАФИК за организация на идентифициране, оценка и документиране на рисковете за 2023/2024 година
ГОДИШЕН ПЛАН -ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
План - график за дейността на ЕПЛР за учебната 2023/2024 г.
ПЛАН за действие към Стратегията за развитието на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Царево за периода 2023-2024 г.
План за възпитателната работа за учебната 2023/2024 г.
Тематичен план за работата на ПС учебна 2023/2024 г.
Годишен план за дейността на училището учебна 2023/2024 г.
ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2023/2024 ГОДИНА
П Л А Н ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
учебен план 12 б клас 2023/2024
учебен план 12 а клас 2023/2024
учебен план 11 б клас 2023/2024
учебен план 11 а клас 2023/2024
учебен план 10 в клас 2023/2024
учебен план 10 б клас 2023/2024
учебен план 10 а клас 2023/2024
учебен план 9 б клас 2023/2024
учебен план 9 а клас 2023/2024
учебен план 8 б, в клас 2023/2024
учебен план 8 а клас 2023/2024
учебен план 7 клас 2023/2024
учебен план 6 клас 2023/2024
учебен план 5 клас 2023/2024
учебен план 4 клас 2023/2024
учебен план 3 клас 2023/2024
учебен план 2 клас 2023/2024
учебен план 1 клас 2023/2024
П Л А Н НА СУ „ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – ГР. ЦАРЕВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА СПАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ 2022/2023 г.
П Л А Н НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА
П Л А Н за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 2022/2023 год.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 2022/23 ГОДИНА
План за възпитателната работа за учебната 2022/2023 г.
План - график за дейността на ЕПЛР за учебната 2022/2023 г.
План за квалификационната дейнсот за учебната 2022/2023 г.
Тематичен план за работат на ПС учебна 2022/2023 г.
Годишен план за дейността на училището учебна 2022/2023 г.
учебен план 12 б клас 2022/2023
учебен план 12 а клас 2022/2023
учебен план 11 б клас 2022/2023
учебен план 11 а клас 2022/2023
учебен план 10 б клас 2022/2023
учебен план 10 а клас 2022/2023
учебен план 9 в клас 2022/2023
учебен план 9 б клас 2022/2023
учебен план 9 а клас 2022/2023
учебен план 8 б клас 2022/2023
учебен план 8 а клас 2022/2023
учебен план 7 клас 2022/2023
учебен план 6 клас 2022/2023
учебен план 5 клас 2022/2023
учебен план 4 клас 2022/2023
учебен план 3 клас 2022/2023
учебен план 2 клас 2022/2023
учебен план 1 клас 2022/2023
учебен план 12 б клас 2021/2022
учебен план 12 а клас 2021/2022
учебен план 11 б клас 2021/2022
учебен план 11 а клас 2021/2022
учебен план 10 б клас 2021/2022
учебен план 10 а клас 2021/2022
учебен план 9 б клас 2021/2022
учебен план 9 а клас 2021/2022
учебен план 8 в клас 2021/2022
учебен план 8 б клас 2021/2022
учебен план 8 а клас 2021/2022
учебен план 7 клас 2021/2022
учебен план 6 клас 2021/2022
учебен план 5 клас 2021/2022
учебен план 4 клас 2021/2022
учебен план 3 клас 2021/2022
учебен план 2 клас 2021/2022
учебен план 1 клас 2021/2022