Планове

Прикачени документи

План за безопасност на движението по пътищата в СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево
П Л А Н за осигуряване на нормален учебен процес през зимата учебна 2021/2022 година
П Л А Н За действие и изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2021- 2022 година
План – Програма за безопасност на движението по пътищата в СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 2021/2022
План за квалификационната дейност 2021/2022
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПС 2021 2022
Годишен план на училището 2021/2022 г.
План за възпитателната работа 2021/2022
учебен план 12 б клас 2021/2022
учебен план 12 а клас 2021/2022
учебен план 11 б клас 2021/2022
учебен план 11 а клас 2021/2022
учебен план 10 б клас 2021/2022
учебен план 10 а клас 2021/2022
учебен план 9 б клас 2021/2022
учебен план 9 а клас 2021/2022
учебен план 8 в клас 2021/2022
учебен план 8 б клас 2021/2022
учебен план 8 а клас 2021/2022
учебен план 7 клас 2021/2022
учебен план 6 клас 2021/2022
учебен план 5 клас 2021/2022
учебен план 4 клас 2021/2022
учебен план 3 клас 2021/2022
учебен план 2 клас 2021/2022
учебен план 1 клас 2021/2022
ПЛАН за работа на Училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище 2020/2021
ПЛАН за дейността на УКБППМН 2020/2021
ПЛАН / ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УКПН 2020/2021