Участниците от клуб "Аз и компютърът"-4"а" клас по проект "Образование за утрешния ден", направиха презентации за 24 май като сами откриваха прилики и разлики между глаголицата и кирилицата. Освен  това изписваха имената си на глаголица и моделираха първата буква от името си.

24-май

24-май-Никола

24-май-Павел-2