ДЗИ

Прикачени документи

Съобщение за заявления от зрелостници, които не са издържали ДЗИ сесия май/юни 2023/2024 година
Заповед за запознаване с изпитните работи на зрелостниците от сесия май/юни 2023/2024 година
Съобщение за служебните бележки за учениците завършили минали години до 15.05.2024 год.
Служебна бележка допускане до изпит ДЗИ 2023/2024
Служебна бележка подадено заявление ДЗИ 2023/2024
Заявление за допускане до ДЗИ 2023/2024
Декларация по чл.83 ал.9 от Наредба 11 2023/2024
Инструктаж на консултанта по Чужд език по време на ДЗИ 2023/2024
Инструктаж на квестора по време на ДЗИ 2023/2024
Инструктаж на зрелостника по време на ДЗИ 2023/2024
Г Р А Ф И К ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ за учебната 2023/2024 год. В СУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” – гр.ЦАРЕВО
Резултати от ДЗИ в сравнителен план за определени учебни години
Дати за провеждане на изпитите от ДЗИ 12 клас учебна 2023/2024 година
Заповед за запознаване с оценените изпитни работи от ДЗИ !