Самостоятелно обучение

Прикачени документи

График самостоятелна форма на обучение - сесия април 2024 год.
Г Р А Ф И К за провеждане на часове за консултации на ученици в самостоятелна форма през 2 учебен срок на учебната 2023/2024 год.
Заповед за пров на изпити самост форма наложена санкция уч.2023-2024 г
Заявление консултации по учебни предмети
Правила СФО 2023 / 2024 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия януари 2024 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия септември 2023 год.
Правила СФО 2022 / 2023 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия юни 2023 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия април 2023 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия януари 2023 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия септември 2022 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия юни 2022 год.
Правила СФО 2021 / 2022 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия август - септември 2021 год.
График самостоятелна форма на обучение - сесия юли 2021 год.
График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение - януарска сесия 2021 година
Правила СФО 2020 / 2021 год.
Заповед за реда за самостоятелна форма