Електронно обучение

Прикачени документи

Графици обучение от 05.05.2021 год.
Заповед обучение от 05.05.2021 год.
График ГЦОУД 1-4клас от 12.04.2021 год.
Графици обучение от 12.04.2021 год 5 - 12 клас
Заповед обучение 12.04.2021 год. до 29.04.2021 год.
Графици ел. среда 1 01.04. - 02.04.2021 год. 1 - 12 клас и 05.04.-07.04.2021 год. 12 клас
Заповед ел. обучение 01.04. - 02.04.2021 год. 1 - 12 клас и 05.04.-07.04.2021 год. 12 клас
Графици ел. среда 1 - 12 клас от 22.03.2021 год.
Заповед ел. среда 1 - 12 клас от 22.03.2021 год
График ел. среда 5 - 12 клас от 12.03.2021 год.
Заповед ел. среда 5 - 12 клас от 12.03.2021 год
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА
Графици присъствено и ОРЕС 5-12 клас от 01.03.2021 год.
Графици електронна среда 04.01.2021 год.
Заповед електронна среда 04.01.2021 год.
Заповед и графици електронна среда 30.11.2020 г.
Заповед електронна среда 29.11.2020 г.
Заповед електронна среда 28.11.2020 г.
Заповед и график електронна среда 23.11.2020 г. 6 - 12 кл.
Заповед електронна среда 23.11.2020 г. 5 кл.
Заповед и график електронна среда 11.11.2020 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Заповед за задължително носене на маски и ползване на дезифектанти в сградите на училището!!!!!!!!
Заповед преминаване на електронен дневник от учебната 2020 2021 година
Заповед за удължаване на противоепидемичните мерки и електронното обучение
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ОТ 04.05.2020 ГОД. ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
График за провеждане на родителски срещи в електронна среда от 27.04.2020 г. до 30.04.2020 г.
Заповед за работа от 13.04 до 16.04.2020 год.
Заповед удължаване на извънредното положение до 13.05.2020 г.
Заповед№1318/27.03.2020 год. за удължаване срока на противоепидемични мерки и електронно обучение до 12.04.2020 год.
Заповед №РД-01-154/26.03.2020 год. за удължаване на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 год.
А Л Г О Р И Т Ъ М НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СУ „ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – ГР.ЦАРЕВО В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19
Насоки към учителите от начален етап за преминаване към преподаване на нови знания онлайн
Активиране на акунт за Office 365 - за родители/ ученици
Доклад електронно обучение
График електронно обучение
Заповеди електронно обучение