Електронно обучение

Прикачени документи

Заповед без тестване, маски и противоепидемични мерки от 28.03.2022 год.
Заповед обучение от 21.02.2022 год.
Заповед обучение от 14.02.2022 год.
Заповед обучение от 07.02.2022 год.
Графици присъствено и ОРЕС 5-12 клас от 24.01.2022 год. до 28.01.2022 год. включително
Заповед присъствено обучение и обучение в е-среда за учениците от 1 до 12 клас от 24.01.2022 год. до 28.01.2022 год. включително
Графици ОРЕС прогимназиален, гимназиален етап от 02.12.2021 г. до 03.12.2021 г.
Заповед за преустановяване на присъствения учебен процес и преминаване в електронна среда от 02.12.2021 год. за учениците от 5 до 12 клас
Графици ОРЕС прогимназиален гимназиален етап от 29.11.2021 год. до 03.12.2021 год. включително
Заповед ОРЕС и присъствено прогимназиален гимназиален етап от 29.11.2021 год. до 03.12.2021 год. включително
Заповед обучение от 23.11.2021 год. до 03.12.2021 год. за учениците от 1 до 4 клас и 5 до 12 клас.
Преустановяване на присъствения образователен процес на 22.11.2021 год. / понеделник/ за всички ученици от 1 до 12 клас
Заповед за 15.11.2021 год. / понеделник/ във връзка с провеждане на избори
Графици електронно обучение 1-12 клас и ГЦОУД от 08.11.2021 год.
Заповед електронно обучение от 08.11.2021 год. 1 - 12 клас
Графици ротационно обучение ГЦОУД 1-5 клас от 02.11.2021 год. до 12.11.2021 год.
Графици ротационно обучение 1-12 клас от 02.11.2021 год. до 12.11.2021 год.
Заповед ротационен принцип 02.11. - 12.11.2021 год. 1 - 12 клас
ГРАФИК на обучение ГЦОУД II, IV и V клас от 21.10.21 г. до 30.11.21 г.
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Заповед преминаване на електронен дневник от учебната 2020 2021 година
А Л Г О Р И Т Ъ М НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СУ „ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – ГР.ЦАРЕВО В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19
Насоки към учителите от начален етап за преминаване към преподаване на нови знания онлайн
Активиране на акунт за Office 365 - за родители/ ученици
Доклад електронно обучение
График електронно обучение