Графици

Прикачени документи

Г Р А Ф И К за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на ръководителите ГЦОУД за учебна 2020 /2021 год. - 2 срок
Г Р А Ф И К за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на класните ръководители учебна 2020 /2021 год. - 2 срок
ГРАФИК за класните работи - 2 срок – учебна 2020/2021 год.
График родителски срещи 1 - 12 клас 2 срок учебна 2020/2021 година
Г Р А Ф И К за консултациите по учебни предмети 2 срок - учебна 2020 /2021 год.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА 2 УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
График и заповед учебни дни изм. и доп. 01.12. - 2020-2021
Г Р А Ф И К за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на ръководителите ГЦОУД за учебна 2020 /2021 год. - І срок
Г Р А Ф И К за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на класните ръководители учебна 2020 /2021 год. - І срок
ГРАФИК за класните работи - първи срок – учебна 2020/2021 год.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
Г Р А Ф И К за провеждане на часовете по БДП – учебна 2020/2021 год.
Г Р А Ф И К за консултациите по учебни предмети I срок - учебна 2020 /2021 год.
График родителски срещи 1 - 12 клас 1 срок от 23.09.2020 год. до 25.09.2020 год. учебна 2020/2021 година
График и заповед на учебното време през учебната 2020/2021 год.