Графици

Прикачени документи

График консултации по учебни предмети 2 СРОК 2023/2024
График консултиране на родители и водене на училищна документация 2 срок 2023/2024
График родителски срещи прогимназиален, гимназиален етап 2 срок учебна 2023/2024 год.
График родителски срещи начален етап 2 срок учебна 2023/2024 год.
Заповед учебни дни
График родителски срещи начален етап 1 срок учебна 2023/2024 год.
График родителски срещи прогимназиален, гимназиален етап 1 срок учебна 2023/2024 год.
График на учебното време през учебната 2023/2024 год.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА (СПП-ИУЧ) ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XБ КЛАС УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
Заповед и График допълнително обучение обща подкрепа 2023 год.
ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 2 СРОК 2022/2023
График консултиране на родители и водене на училищна документация 2 срок 2022/2023
Графици родителски срещи 1 - 12 клас 2 срок учебна 2022/2023 г. от 08.02.2023 г. до 15.02.2023 год.
Г Р А Ф И К Обща подкрепа по учебни предмети
График консултиране на родители и водене на училищна документация 2022/2023
ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 СРОК 2022/2023
Г Р А Ф И К за провеждане на часовете по БДП – учебна 2022/2023 год.
Заповед и График на учебното време през учебната 2022/2023 год.
19.09.2022 г. - 23.09.2022 г. Графици родителски срещи начален, прогимназиален, гимназиален етап 1 срок учебна 2022/2023 год.
График за спортни дейности 2022/2023 г.
График за предоставяне на равни възможности 2022/2023 г.
09.02.2022 г. - 16.02.2022 г. Графици родителски срещи начален, прогимназиален, гимназиален етап 2 срок учебна 2021/2022 год.
Г Р А Ф И К за провеждане на часовете по БДП – учебна 2021/2022 год.
График на учебното време през учебната 2021/2022 год.