Заявления, декларации

Прикачени документи

Заявления ИУЧ 2 - 12 клас
Заявления спортни дейности
Заявление за освобождаване по - рано от ГЦОУД
Декларация над 14 години
Декларация под 14 години
Заявление ГЦОУД / занималня/
Алгоритъм за прием в ГЦОУД
Декларация COVID - 19 посетители
Декларация COVID - 19 присъствие родител / ученик
Заявление от родител за освобождаване до 7 дни от директор
Заявление шофьорски курсове
Характеристика на средата
Заявления ФУЧ 1 ,2 кл
Заявления ФУЧ
Заявление самостоятелна форма
Заявление организирано пътуване
Заявление промяна на адрес
Заявление промяна на име
Заявление приравнителни изпити
Заявление от родител до кл. ръководител до 3 дни отсъствие
Заявление индивидуална форма на обучение
Заявления стипендии
Заявление за отписване от ГЦОУД / занималня/
Заявление за напускане на училище
Заявление за издаване на характеристика
Заявление за справка за успех на ученик
Заявление за завършен клас
Заявление за записване на ученик в училище
Заявление за достъп до обществена информация
Заявление ДЗИ отказ
Заявление изтегляне на документи прием 7 клас
Декларация родител олимпиади/ състезания
Заявление за издаване на служебна бележа за период
Декларация лични данни служители
Декларация информирано съгласие
Декларация граждани
Заявление промяна форма на обучение ученик
Заявление промяна форма на обучение родител
Заявление за преместване в друго училище