Заявления, декларации

Прикачени документи

Заявление ГЦОУД / занималня/
Заявления спортни дейности
Мотивирано заявление за освобождаване до кл. ръководител 15 дни
Заявления ИУЧ 2 - 12 клас
Заявление за освобождаване по - рано от ГЦОУД
Декларация над 14 години
Декларация под 14 години
Алгоритъм за прием в ГЦОУД
Заявление шофьорски курсове
Характеристика на средата
Заявления ФУЧ 1 ,2 кл
Заявления ФУЧ
Заявление самостоятелна форма
Заявление организирано пътуване
Заявление промяна на адрес
Заявление промяна на име
Заявление приравнителни изпити
Заявление индивидуална форма на обучение
Заявления стипендии
Заявление за отписване от ГЦОУД / занималня/
Заявление за напускане на училище
Заявление за издаване на характеристика
Заявление за справка за успех на ученик
Заявление за завършен клас
Заявление за записване на ученик в училище
Заявление за достъп до обществена информация
Заявление ДЗИ отказ
Заявление изтегляне на документи прием 7 клас
Декларация родител олимпиади/ състезания
Заявление за издаване на служебна бележа за период
Декларация лични данни служители
Декларация информирано съгласие
Декларация граждани
Заявление промяна форма на обучение ученик
Заявление промяна форма на обучение родител
Заявление за преместване в друго училище