Младите изследователи от СУ ,,Н. Вапцаров"- Царево,изпълнявайки дейност от плана за иновации на обединението  по "Природни науки" се включиха  в най - дългия туристически маршрут на 18-тото издание на Фестивала на зелениката, организирано Природен парк „Странджа“. Преди старта представители на ,,Зелени Балкани" ги понесоха в царството на птиците и ги запознаха с чаровния ,,Ромео" и белошипата ветрушка. След демонстрация по Първа долекарска помощ в гората всички поеха по пътя на зелениката.