Мероприятията, посветени на Седмицата за превенция на агресията, приключиха на 26. 11. 2021г.   с  „Най-дългата рисунка“ . Учениците от начален етап противопоставиха на агресията своето творчество като направиха изложба на открито с послания и рисунки.