"Ден на земята"-22г

            На 28 април бе реализирана още една дейност по природни науки от плана  към НП ,,Иновации в действие’’. Учениците от клуб ,,Аз, изследователят“ с ръководител Диляна Петкова посетиха Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Царево и получиха полезна информация за екологичното състояние на водите в региона. Запознати бяха с пътя на отпадните води, различните замърсители, начините и стъпките за пречистване на водата, които се използват в ПСОВ-гр.Царево.