Уважаеми колеги, ученици и родители,

 

             През последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система .
Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите и за учениците и за родителите!

           КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ? КАК ДА ОБЩУВАМЕ ПОМЕЖДУ СИ? КАК ДА СЕ СПРАВЯМЕ В ЗАТРУДНЕНА СИТУАЦИЯ?
           И затова Вие , родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте " в училище" , вие също учите всеки ден от голямото училище на живота - как да сме мили, как да сме загрижени,  как да сме достойни, как да сме здрави!

            Нека да приемем нашите отговорности с достойнство и разбиране. Нека заедно да вървим по пътя на знанието. Да помагаме на нашите деца! Може да грешим, може да не правим всичко както ни се иска, но всичко е в името на една голяма цел:

                             ДА ДАДЕМ ЗНАНИЯ!

                             ДА СМЕ ДИСЦИПЛИНИРАНИ!

                             ДА ОСТАНЕМ ЖИВИ!

 

                               БЪДЕТЕ ЗДАРАВИ! ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

 

                    Даниела Фелонова

                    Директор