На 12 декември г-жа Т. Георгиева с учениците от петите класове проведе лабораторен урок пред широка аудитория от учители по природни науки. В ролята на асистенти се оказаха дванадесетокласниците, които влязоха в ролята на лаборанти – в бели престилки и подготвени по всички правила за работа.

 

С голямо усърдие и въодушевление петокласниците, под ръководството на г-жа Таня Георгиева и нейните асистенти, направиха своите първи стъпки в химията, като изследваха разтворимостта на веществата във вода, а изводите и заключенията от проведените експерименти въведоха в протоколи.

 

Отритият урок премина под формата на практически опити, по време на които  петокласниците с голям ентусиазъм демонстрираха какви теоретични знания са усвоили от учебния материал.