Работа в условията на увеличена заболеваемост от грип, ОРЗ и COVID - 19

Прикачени документи

Заповед увеличена заболеваемост от грип и ОРЗ/24.01.2024 год.
Заповед противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирус COVID - 19
Заповед за спазване на противоепидемичните мерки в условията на COVID
Заповед без тестване, маски и противоепидемични мерки от 28.03.2022 год.
Декларация над 14 години
Декларация под 14 години
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка утвърдени от МОН и МЗ от 01.12.2021 год.
Заповед актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка утвърдени от МОН и МЗ от 01.12.2021 год.
Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка от МОН
Заповед за актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка от МОН
Заповед карантиниран клас пол проба ученик ковид 30.11 – 3 в кл
Заповед присъствено обучение начален етап от 25.11.2021 год. / четвъртък/
Заповед присъствено обучение начален етап от 23.11.2021 год. / вторник/
Заповед присъствено обучение от 18.11.2021 год. начален етап 2 б и 4 а клас
Екипи за тестване на ученици
График за тестване на учениците от начален етап
Заповед тестване в училище начален етап от 16.11.2021 год.
Заповед присъствено обучение от 16.11.2021 год. за учениците от 2 а, 3 в и 4 б клас
ИНФОРМАЦИЯ за подадени декларации за съгласие за тестване на ученици в СУ " Никола Йонков Вапцаров"- Царево /при достигане на 50% съгласие, учениците в дадена паралелка ще се върнат присъствено в клас/
Заповед за спазване на мерки във връзка с епидемичната обстановка от 09.11.2021 год.
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка от МОН
Заповед за Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка от МОН
Заповед нови мерки от 21.10.2021 год.
Заповед за задължително носене на маски 04.10.2021 год.
Правилник за работа в условията на COVID – 19
Алгоритъм за работа в условията на COVID – 19
Заповед за спазване на противоепидемичните мерки в условията на COVID – 19 / 01.08.2021 год.
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ