Прием в 5 клас

Заявленията за прием в 5 клас ще се приемат от 22.06.2020 год., след получаване на Удостоверенията за завършен 4 клас.