Учениците от ГЦОУД - 2б отбелязаха 22 - април Денят на Земята под мотото " Земята, нашият общ дом". В час занимания по интереси, учениците изготвиха макет. След проведената беседа по темата, те сами решиха да почистят двора на любимото училище.