Запознаване с изпитните работи от НВО 10 клас

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика, по чужд език и информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в Х клас може да се осъществи в следните оценителски центрове по график:
1. По български език и литература – ПГЕЕ „К. Фотинов“- Бургас:
• Четвъртък, 29.06.2023  г. – от 9.00 часа до 17.00 часа
• Петък, 30.06.2023 г. – от 9.00 часа до 17.00 часа
2. По математика – ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас:
• Четвъртък, 29.06.2023  г. – от 9.00 часа до 17.00 часа
• Петък, 30.06.2023 г. – от 9.00 часа до 17.00 часа
 
     

1. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика става, като ученикът представи документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп.

2. Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика.

3. Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.

4. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

 

5. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

1. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика става, като ученикът представи документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп.

2. Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика.

3. Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.

4. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

 

5. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.