Преустановяване на присъствения образователен процес на 22.11.2021 год. / понеделник/ за всички ученици от 1 до 12 клас