Заповед за обявяване на 07.12.2021 год. за неучебен но присъствен ден