Записване на приетите ученици в 8 клас след 1 етап от 13.07.2023 год. до 17.07.2023 год.

Записване на приетите ученици в 8 клас след 1 етап от 13.07.2023 год. до 17.07.2023 год.