Учениците от ГЦОУД - 1б показаха сръчност и умения в часовете Занимания по интереси. Рисуваха и апликираха по поставените теми от г-жа. Мима Попова - "Пеперуда", "Паун" и "Слънце".

                         В час по Околен свят разработиха проектни задачи на тема "Части на растенията"