"Учениците от ГЦОУД 3а,б кл. с учител Диляна Филчева проведоха Маратон на четенето под мотото ,, Заедно четем, заедно растем". В продължение на няколко дни децата четоха приказки, като верижно си подаваха книжките ,, Български народни приказки", ,, Хитър Петър ", ,,Светът на приказките" от Елин Пелин и ,, Приказки на славянските народи ". По този интересен и забавен начин отбелязахме Седмицата четенето.