Четвъртокласниците от СУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Царево не скучаят вкъщи. Чрез поставените задачи от г-жа Диляна Филчева и г-жа Стела Георгиева учениците използват  въображението си и създават интересни и разбира се вкусни сандвичи. Децата с удоволствие споделят онлайн своите кулинарни "произведения" със съучениците си.