ГЦОУД - 3б  с ръководител Мима Попова, отбелязаха деня на Васил Левски с проекти!