Здравна беседа по отношение на вирусните заболявания се проведе в 1а клас в клуб "Да съм здрав и силен"