Великден в 2 в клас с класен ръководител г-жа Янка Василева