Вътрешноинституционален тренинг – обучение на тема „Външен вид и влияние върху самочувствието и емоционалното състояние на подрастващите“

         В СУ „Никола Й. Вапцаров“ бяха реализирани дейности по национална кампания „Dove Self-esteem project”на МОН. Обучението се проведе от психолога Милена Тодорова. В него се включиха 194 ученици от V до IX клас. Разгледаха се обществено значими теми като влиянието на медиите, налагането на стереотипи и предразсъдъци, изкривената представа за красотата, от която страдат хиляди хора от неизлечими болести.