Учениците от 2 б клас показаха своите умения като художници. Те посветиха своите произведения на Вапцаров, послучай 111-тата годишнина от неговото рождение.