УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО И РЪКОВОДСТВОТО НА СУ " НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр. ЦАРЕВО  БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР.

СЪБРАНАТА СУМА Е НА СТОЙНОСТ 3347.90 лв И ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ "Н.Й. ВАПЦАРОВ"- гр. ЦАРЕВО