Волейболиските  от 5-7 клас с ръководител Дико Киряков от СУ "Н. Й. Вапцаров" гр Царево  заеха 4-то място на "Ученически игри 2023г"