Днес, 22.03.2023 г., съгласно с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Плана за евакуация и Плана за действие при ликвидиране на аварии и пожари, се проведе учебна евакуация в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – основна сграда за учениците от прогимназиален етап. След подаване на сигнала за пожар и приключване на учебната евакуация, беше направена демонстрация на пожарникарската техника.