Днес, 24.03.22 г., съгласно с изискванията на Наредба N 8121з-647/01.10.2014 г. и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Плана за действие на ученици и служители при ликвидиране на аварии и пожари, в СУ ,,Никола Йонков Вапцаров” град Царево се проведе учебна евакуация. Сигналът беше подаден в 09:45 часа, като всички пребиваващи - служители и ученици, успяха да напуснат помещенията за 2 минути. Учебната евакуация приключи в 09:47 часа, след което се проведе разбор за действията, демонстрация на пожарогасителна и противопожарна техника.