През месец юни в Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Царево се проведе тренинг на тема „Наркотиците – път или безпътица“. В мероприятието се включиха учениците от 9 „б“ клас с ръководители Марийка Радкова – преподавател по Химия и опазване на околната среда и Магдалена Георгиева- Педагогически съветник.

      Инициативата е част от превантивните дейности на училището и още един начин за справяне с  едно от най-тежките кризисни явления в съвременното общество – наркоманията. Тренингът беше организиран на принципа „връстници обучават връстници“ и включваше нестандарни начини да бъде разгледан проблемът – решаване на казуси, сензитивни игри, представяне на проекти.

     В мероприятието активно се включиха всички ученици от класа, а в ролята на обучители бяха Гергана Кирякова, Филип Петров, Сезин Мустафова, Рая Попова и Елена Кирова от 9 „б“ клас.

      Госпожа Даниела Фелонова – Директор на СУ“Н.Й. Вапцаров“- гр. Царево поздрави учениците за представянето и им пожела да не допускат зависимости и да се отнасят разумно и отговорно към себе си и обществото.