От 29.04.2023г. до 01.05.2023г. учителският колектив и непедагогическият персонал участва в тиймбилдинг в гр. Трявна, съвместно със Сдружение "Алтернатива за теб " на тема "Творчески подходи за работа с деца със СОП" и " Комуникация и работа с колеги и родители". Едно незабравимо обучение, изпълнено с изненади, предизвикателства, надграждане на професионалния опит и затвърждаване на добрите взаимоотнашения в колектива.

          Градът на Пенчо Славейков, атмосферата на възрожденска Трявна са извор на вдъхновение и спокойствие. Вечната любов на Явор и Калина, творенията на възрожденските майстори ни принесоха в най-българското време, когато балканджиите са живели в сговор и са пазили буден българския дух.

         Екипът на СУ "Никола Вапцаров" овладя иновативни практики и методи за работа с най-специалните деца и стратегии за диалог с родителите. Иновативни, с ново творческо виждане, заредени с габровски шеги, продължаваме професионалния си път.