На 2 декември учениците от клуб "Аз, изследователят" представиха своята ретро изложба "Техника през XX век", която бе в унисон с проведеното мероприятие "Инженери в час". Много от технологиите на XX век са останали в миналото, а други са на път да останат и в историята. Изследователите разказаха за пишещата машина, грамофона, прожекционния апарат, радиото и микроскопа. Ретро изложбата е достъпна за всички ученици от училището до края на м. януари.