По повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия във физкултурния салон на СУ “Никола Йонков Вапцаров” бе проведена среща между ученици от 11 и 12 клас и представител на РУ на МВР гр. Царево. На гимназистите бе проведен инструктаж относно последствията от неразумното поведение на пътя, несъобразената скорост, като една от главните причини за настъпили тежки ПТП и осъзнаване мащабите на проблема.