Учениците от 2 клас се включиха в дейностите, свързани със Седмицата за превенция на агресията. Те изработиха послания съвместно с класните си ръководители Мая Димитрова, Марияна Апостолова и Ани Кръстева.

         Към инициативите се присъединиха и  учениците от Ресурсната група в СУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр. Царево с преподавател Юлия Иванова. Те изработиха правила за ненасилие и направиха табло по темата.