Учениците от ГЦОУД 1в клас не само старателно учат, но и творят със сръчни ръце. Те претворяват идеите на г-жа Мима Тодорова в красиви рисунки, апликации и изделия от отпадъчни материали.