СМЯНА НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 01.06.2020 ГОД. ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП