От 18.10.21г. до 22.10.21 г. в СУ“Н.Й.Вапцаров“ ще се проведат редица мероприятия в рамките на Седмицата за превенция на отпадането от училище. Предвидените дейности имат за цел да обърнат внимание върху един  сериозен проблем – ранното откъсване на ученици от образователната система. Програмата включва провеждането на тематични часове, работа с ученици и родители, съвместна дейност с институции, работещи с деца. В мероприятията ще се включи Ученическият съвет на училището.