СЕДМИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

      За поредна година в СУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр. Царево се проведе Седмица за превенция на агресията.

      По традиция тя се организира от Ученическия съвет на училището и включва разнообразни дейности: анкети, мероприятия под надслов “Изкуството срещу насилието“ , инициативата „Връстници консултират връстници“, тематични часове на класа, най- дългата рисунка.

      10. 11. 2022г. в рамките на Седмицата се проведе родителска среща на тема „ Права и задължения на учениците в училище и поведение на обществени места“. Срещата имаше превантивен характер и се  организира от госпожа Даниела Фелонова – Директор на СУ“Н. Й. Вапцаров“- гр. Царево с участие на институциите, които обединиха своите усилия в името на най- ценното – децата.

        Ученическият съвет на училището представа презентация на тема „Превантивни дейности в училище“. Участници в събитието бяха Кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев, Председателят на Общинския съвет Таня Янчева,  Директорът на Дирекция „Образование“  Таня Янева, Директорът на Дирекция „Соц.  подпомагане“ Златка Вълчева, Началникът на Отдел „Закрила на детето“ Явор Янев , представители на Районното управление на МВР и Пожарна охрана, както и представители на родителските общности – Училищното настоятелство и Обществения съвет.

      На родителската среща присъстваха родители, които имаха възможност да споделят отношението си по проблема и да зададат своите въпроси.