На 22.11.21 г. се откри традиционната Седмица за превенция на агресията. Мероприятията стартираха с провеждането на тематични часове на класа в 5 клас, организирани от класните ръководители Йорданка Захариева, Ани Иванова, Деница Димитрова и педагогическият съветник Магдалена Георгиева. Гост в Часа на класа беше Явор Янев – социален работник от Отдел „Закрила на детето“ – гр. Царево, който запозна учениците с възможностите за предоставяне на закрила на деца, жертва на насилие.

  Теди Скулиева от 7в клас казва "НЕ" на насилието     "Не на насилиета" чрез песен  Моника Иванова 5б клас     Кристине и Консуела-7а клас