,, Самин загледан в небесата

звездите огнени следя

и в техний  рой с копнеж в душата,

аз търся своята звезда…”

                                                                    Д.Дебелянов

 

       С много ентусиазъм, креативност и познания по физика и астрономия деветокласниците  от СУ ,,Никола Й. Вапцаров” – Царево изработиха своите съзвездия. Те погледнаха към небето, там където се раждат звездите и … се родиха оригиналните им проекти. И може би всеки е открил своята звезда – тази, която сбъдва желания.