На  25.03.2022г в училищен кръг на състезанието по БДП взеха участие учениците от прогимназиален етап на основно образование в СУ "Никола Йонков Вапцаров"- гр. Царево. Бяха сформирани три отбора  с по четирима участници от първа състезателна група-5 ти, 6-ти и 7-ми клас.

    Състезанието се проведе в два кръга: решаване на писмен тест и  подреждане на пъзел и участие в практически тест за демонстриране на умения за управление на велосипед според регламент.