На 01.12.22 г. и 02.12.22 г. във физкултурния салон на началното училище се проведе състезание по БДП, представляващо част от дейностите, включени в Плана-програма по Безопасност на движението по пътищата и Плана за честване на патронния празник на училището.
           Състезанието протече в три части по определен от училищната комисия по БДП регламент: викторина, практически тест и приложно-образователна част. Участието на третокласници и четвъртокласници бе отборно – по петима състезатели в три отбора. Условията от регламента и редът бяха представени от ученици в VII а клас. Те отчетоха отговорите във викторината, правилното или неправилното изпълнение на елементите при управлението на тротинетка по обозначен маршрут в практическия тест, както и подреждането на пъзел за най-кратко време в последната част. Между отделните части се зададоха гатанки за публиката, свързани с изучавания по БДП материал. По точкова оценъчна скала се извърши оценяване на участниците. Обект на оценяването е измерване степента на постигнатите компетентности на учениците, придобити в резултат на обучението по БДП. Въз основа на резултатите, отразени на таблата на всеки един отбор, се изготви класиране и се излъчи победител – отборът, събрал най-голям брой точки в състезанието.