Съобщение за раздаване на пакети по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" на 07.05.2020 год. / четвъртък/ по График в сградата на началното училище